Realizacje

Współpraca z firmami i organizacjami:

Wśród naszych Klientów znajdują się spółki z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów Europy Wschodniej, a także z Łotwy. W tym podmioty wchodzące w grupę spółek Ministerstwa Skarbu Państwa RP.

Lista niektórych naszych Klientów jest przedstawiona w zakładce Linki.

Tłumaczenie niektórych stron internetowych:

Purcon Poland - Rosyjskojęzyczna wersja strony Purcon Poland sp. z o.o.

AboutAmerica.pl - Rosyjskojęzyczna wersja strony w trakcie umieszczania

Hotel St. Bruno w Giżycku - Rosyjskojęzyczna wersja strony

Puffa Hostel w Warszawie - Rosyjskojęzyczna wersja strony w trakcie umieszczania

FamilyBounce.pl - Rosyjskojęzyczna wersja strony w trakcie umieszczania

Referencje:

Ze względu na ochronę danych i informacji, a także przestrzeganie etyki biznesu nasze szczegółowe Referencje udostępniamy tylko na życzenie (posiadamy pisemne referencje, podziękowania od firm, spółek krajowych i zagranicznych). Zapytania prosimy kierować drogą mailową bądź telefonicznie.

Strony internetowe niektórych naszych Klientów są przedstawione w zakładce Linki.
 

Dotychczasowym Klientów serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i dobrą współpracę!